• banner1-1
  • banner3-3
  • banner2-2

Избрани производи

Основана во 2007 година, корпорацијата Манфре е една од најраните домашни компании ангажирани во истражување и развој и масовно производство на разни производи за индустриска филтрација. Manfre беше препознаен како високотехнолошко претпријатие во 2012 година и го помина системот за квалитет ISO9001, системот за управување со животна средина ISO14000, системот за управување со безбедност и здравје при работа OHSAS18000 и систем за управување со интелектуална сопственост GB/T29490 2013. Обезбедуваме напредни технологии за филтрирање.

Нови пристигнувања