Вести за индустријата

  • Време на објавување: 11-2021 мај

    Петслојните синтетирани ламинати се направени од жици и мрежи со различен дијаметар распоредени во одредена секвенца, преку синтерување со висока температура. Петслојните ламинирани ламинати имаат поголема јачина од медиумите од нерѓосувачки челик, обложувајте се ...Прочитај повеќе »